Info: 601 614 452 lub sklep@natishop.pl

Polityka prywatności

1. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie sklepu internetowego www.natishop.pl.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu użytkownika.

3. Rejestracji mogą dokonać osoby powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na dokonanie zakupu.

4. Podczas rejestracji należy podać prawdziwe oraz poprawne dane, gdyż w przeciwnym wypadku zamówienie będzie anulowane.

5. Dane osobowe Klientów sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 833) są przechowywane w zbiorze danych firmy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.